Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN:

                    The new friet o'clock
                    engelstraat 32
                    8480 Ichtegem
                    0541.517.148
                    BE50 7390 1862 5718
 • 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten- en producten die worden aangeboden op deze website (Verkoper genoemd vanaf hier) en op alle overeenkomsten met de Klant.

ARTIKEL 2. PRIJZEN

 • 2.1 De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
 • 2.2 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro's en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
 • 2.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

ARTIKEL 3. BETALING

 • 3.1 De Klant kan online betalen via bancontact

ARTIKEL 4.  AFHALING

 • 4.1 Na het definitief maken van de bestelling zal de Verkoper de bestelling zo spoedig mogelijk klaarmaken voor afhaling in de frituur.

ARTIKEL 5. AFBEELDINGEN EN FOTO'S

 • 5.1 Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden uitsluitend ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

ARTIKEL 6. WACHTWOORD EN ACCOUNT

 • 6.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
 • 6.2 Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

ARTIKEL 7. COOKIES

 • 7.1 De Website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant en bezoeker van de Website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Website.

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

 • 8.1 Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant op “Bevestig” of “Bevestig en Betaal” heeft geklikt. De Verkoper beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

ARTIKEL 10. ANNULATIE

 • 10.1 Bij annulatie 1/2 uur voor afhaling: 100% wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

 • 11.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de Verkoper waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan de Verkoper toegeleverde producten anderzijds.

ARTIKEL 12. KLACHTEN

 • 12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij de Verkoper. Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

 • 13.1 Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.